Den nye borgerdrevne udviklingsplan for Strib er færdig og blev præsenteret for Byrådet den 6. april 2021.

På stribonitternes ønskeliste står udvikling af området i og omkring Strib Fritids- og Aktivitetscenter (også kendt som Brændeskovshallen) . Der er udviklet et investeringsforslag til udvikling af lokale- og idrætsfaciliteterne som for eksempel etablering af overdækket kunststofbane, udendørs basketballbane og indendørs klatrevæg.

Havneområdet er også et højt prioriteret område for lokalbefolkningen. Stribonitterne ønsker at gøre dele af havneområdet til 'Byens Torv', at opgradere faciliteterne på havnen og at få samlet søsportsaktiviteterne i et søsportscenter på havnen.

Ønskerne for havneområdet er allerede kommet et skridt nærmere, idét Middelfart Kommune har valgt at undersøge mulighederne for at købe havnen.

Herudover indeholder planen temaer som etablering af miljøvenlige energikilder i Stribs huse, indsatser rettet mod unges liv i Strib, herunder aktiviteter og samlingssteder og fælles samlings- og spisesteder for mere fællesskab i Strib. En arbejdsgruppe er gået sammen om at etablere Stribs nye madfællesskab, hvor der etableres folkekøkken med fællesspisning, og hvor spisningen er fuldt egenfinansieret. Gruppen har en køreklar plan, der kan iværksættes, når corona muliggør det.

 

Udviklingsplanens tilblivelse

Indsats om "Bæredygtige Lokalsamfund" startede op i Strib i foråret 2019, hvor der blev nedsat en lokal udviklingsgruppe. Gruppen arbejder for at gøre Strib endnu mere attraktiv at leve, bo og arbejde i og så har de ansvaret for at få lavet en ny 5-års udviklingsplan for Strib. Udviklingsgruppen er nu ved at være i mål.

Udviklingsgruppen har haft to primære opgaver:

 1. gruppen skulle arbejde med at få lavet en 5-årig lokal udviklingsplan (LUP) for Strib, og
 2. inddrage Stribonitterne i arbejdet, så planen bliver hele Stribs fælles plan

Udviklingsgruppen har inddraget lokalsamfundet gennem møder, aktiviteter og arrangementer, hvor både høj og lav, ung og gammel har haft mulighed for at deltage. Formålet har været, at finde ud af hvilke temaer og indsatser, Strib ønskede at arbejde med. Indsatserne kunne være nye ideer, eller projekter, som allerede kører. Udviklingsgruppen har efterfølgende prioriteret i indsatserne og kortlægt ressourcerne. Undervejs er der nedsæt arbejdsgrupper, der har arbejdet med de særlige temaer og projekter. Det har været udviklingsgruppens opgave at formulere selve udviklingsplanen, der er klar til at blive præsenteret for byrådet her i foråret 2021. I forbindelse med præsentationen vil Stribs nye udviklingsplan blive offentliggjort blandt andet her på hjemmesiden.

I udviklingsgruppen for Strib deltog:

 • Morten Hvenegaard
 • Kuno Johansen
 • Anne Marie Rosager
 • Dorthe Danielsen
 • Lars Kaatmann
 • Karsten Laugesen
 • Elin Brodorf Rønnemose
 • Johannes Gregersen
 • Nadia Brønderud Esmann
 • Dorthe Hvenegaard
 • Heiko Buch-Illing (fra styregruppen)
 • Karin Riishede (fra Byrådet)
 • Steffen Daugaard (fra Byrådet)

Vil du vide mere om selve processen og det videre arbejde med LUP'en? Så kontakt udviklingsgruppen for Strib på Facebook