Startskuddet var et stort borgermøde på Nørre Aaby Skole den 29. september 2021. Her mødte over 130 borgere frem for at drøfte og diskutere lokalsamfundets muligheder og udfordringer.

 

Udviklingsgruppen i Nørre Aaby

Efterfølgende er der blevet nedsat en udviklingsgruppe for Bæredygtige Lokalsamfund i Nørre Aaby, som med baggrund i Nørre Aabys lokale styrker og potentialer skal finde frem til fælles mål, projekter og initiativer, der kan styrke Nørre Aaby som et attraktivt sted, hvor der er fokus på stærke fællesskaber på et bæredygtigt grundlag.

I udviklingsgruppen sidder:

 • Jakob Raae Petersen (formand for udviklingsgruppen)
 • Betina Cramer (næstformand)
 • Lene Thorsted
 • Jørgen Sækmose
 • Torben Knudsen
 • Ulrik Green
 • Paw Nielsen
 • Trine Erdmann
 • André Knudsen
 • Mette Marie Hagedorn
 • Marianne Rasmussen (SFO-leder på Nørre Aaby Skole)
 • Kaj Johansen (Byråd)
 • Esben Erichsen(Byråd)
 • Regitze Tilma (Styregruppe for Bæredygtige Lokalsamfund)
 • Vibeke Skøtt (projektleder på Bæredygtige Lokalsamfund)

Udviklingsgruppen mødtes for første gang den 12. oktober og vil i det kommende år mødes regelmæssigt for at tilrettelægge og gennemføre arbejdet med en udviklingsplan for Nørre Aaby.

 

Styrgruppe for områdefornyelse i Nørre Aaby

Der er ligeledes nedsat en styregruppe i forbindelse med områdefornyelsen i Nørre Aaby, der skal sikre fremdrift i programmet og den lokale opbakning.

Styregruppen mødtes første gang den 25. oktober med henblik på at sætte processen for område fornyelsen i gang. Gruppen har defineret området omkring Østergade, som det område der skal fornyes.

Repræsenteret i styregruppen for Områdefornyelse i Nørre Aaby er:

 • Regitze Tilma (Formand for Teknisk Udvalg og Styregruppen)
 • Kurt Christensen ( Sekretær konsulent fra sbs rådgivning A/S)
 • Kaj Johansen ( Medlem af Byrådet)
 • Esben Erichsen ( Medlem af Byrådet)
 • Mette Marie Hagedorn
 • Christian Bruun
 • Mads Winther
 • Matias Frederiksen
 • Jens Mortensen
 • Heidi Fuglsang Kerndrup
 • Liz Kaysen (Byplanlægger)
 • Vibeke Skøtt (Projektleder Bæredygtige Lokalsamfund)

Har du spørgsmål så kontakt projektleder Vibeke Skøtt på vibeke.skott@middelfart.dk eller på 2374 6633