Gruppen består typisk af:

  • 2-3 repræsentanter fra lokaludvalget (herfra udpeges en formand)
  • 5-7 borgere som fx er engagerede i lokale virksomheder, foreninger, institutioner...
  • 1 fra den overordnede styregruppe
  • 2-3 byrådsmedlemmer, primært med rødder i det pågældende lokalsamfund
  • projektlederen for bæredygtige lokalsamfund
  • Efter behov: fagfolk fra kommunens forvaltninger og institutioner

(ovenstående antal er et eksempel – antal kan variere fra lokalområde til lokalområde)

 

Udviklingsgruppens to primære opgaver

Gruppen skal:

  1. planlægge og gennemføre inddragelse af det brede lokalsamfund gennem forskellige arrangementer, og gennem arrangementerne skal gruppen
  2. kortlægge eksisterende projekter i lokalsamfundet og undersøge hvilke temaer og nye indsatser der er opbakning til i lokalsamfundet, prioritere i indsatserne sammen med borgerne, igangsætte projekter og samle det hele i en udviklingsplan, der sætter retningen for lokalsamfundets udvikling.

 

Kan jeg være med?

Ja! Skriv til projektleder for indsatsen, Vibeke Skøtt, vibeke.skott@middelfart.dk, hvis du vil være med i udviklingsgruppen i dit lokalsamfund. Hvis du ikke kan se dig selv i en udviklingsgruppe, så fortvivl ikke. En af gruppens opgaver bliver jo netop at inddrage vidt og bredt i lokalsamfundet gennem forskellige typer af arrangementer. Og sandsynligvis vil der også blive nedsat mindre arbejdsgrupper, afhængigt af hvad der viser sig af temaer og indsatser i dit lokalsamfund.