Styregruppens opgaverne er bl.a., at:

  • sørge for model for dataindsamling m.m. til brug for grundfortællinger for hert lokalsamfund,
  • levere arbejdsmetode for bæredygtighed (ved hjælp af FN-s verdensmål),
  • sørge for fremdrift af indsatsen,
  • sikre de tværgående temaer, og
  • se planerne i sammenhæng.
  • Styregruppen varetager den overordnede kommunikation og sekretariatsbetjenes af projektlederen.

 

Styregruppens medlemmer

 

Borgmester (formand)

Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester, Johannes.LundsfrydJensen@middelfart.dk

 

Politikere

 

Borgere

 

Direktører

 

Stabschef

Steen Møller, Stabschef, steen.moller@middelfart.dk

 

Projektleder

Vibeke Skøtt, vibeke.skott@middelfart.dk