Formålet med indsatsen er at...

 • skabe en aktiv udviklingsdagsorden for alle lokalsamfund
 • styrke lokale fællesskaber
 • udvikle alle lokalsamfund til endnu bedre steder at leve, bo og arbejde
 • udvikle eksperimenter, der er med til at levendegøre FN’s 17 verdensmål
 • styrke kommunale institutioners rolle som dynamo for lokal udvikling

 

Hvordan starter det hele?

Indsats om bæredygtige lokalsamfund starter med at lokaludvalg og kommune inviterer til kick off møde, nedsætter en frivillig udviklingsgruppe og hjælper gruppen i gang med at udarbejde en lokal udviklingsplan.

 1. Lokaludvalget tilbydes hjælp til at opdatere lokalsamfundets lokale udviklingsplan (LUP). Takker lokaludvalget, ja, mødes kommunens projektleder med lokaludvalget og drøfter opstart. De fleste lokalsamfund udarbejdede  LUP'er er fra 2014

 2. Indsatsen igangsættes med et offentligt kick off møde i lokalsamfundet arrangeret af kommunen og lokaludvalget. Til kick off gennemgår vi bl.a. statistik for lokalområdet, hvad indsats om Bæredygtige Lokalsamfund går ud på, hvordan du kan være med og hvad der særligt kendetegner lokalsamfundet.

 3. Efter kick off nedsættes en "udviklingsgruppe" med repræsentanter fra lokaludvalget, byrådet og lokalsamfundet. Gruppens opgave er at drive den videre proces i lokalsamfundet og til slut skrive LUP'en.Det er en bunden opgave, at gruppen skal inddrage lokalsamfundet i udarbejdelsen af LUP'en. Udviklingsgruppen får hjælp kommunens projektleder, som fungerer som udviklingsgruppen sekretær.

 4. Udviklingsgruppen holder møder, afholder borgerarrangementer, nedsætter evt. arbejdsgrupper og formulerer løbende lokalsamfundets LUP. Vi anbefaler, at udviklingsplanen ligger færdig inder for et års tid og gælder ca. 5 år.

 

Attraktive levesteder

Med udgangspunkt i de lokale styrker og potentialer finder lokalsamfund og byråd frem til fælles mål, projekter og initiativer, der styrker lokalsamfundene som attraktive levesteder med stærke fællesskaber - og med fokus på social, kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Det hele samles i en lokal udviklingsplan, som sætter retning for udviklingen af lokalsamfundet.

Middelfart Kommune er inddelt i 12 lokalsamfund med hvert sit lokaludvalg. Alle 12 lokalsamfund har mulighed for at formulere udviklingsplaner som en del af indsatsen om "Bæredygtige lokalsamfund". Det er lokaludvalgene der indstiller lokalsamfundet.

 

Samskabelse, nærdemokrati og social bæredygtighed

Centralt for indsatsen er samskabelse og nærdemokrati - borgere og byråd arbejder nemlig sammen om at få lavet udviklingsplaner. Indsatserne i planen skal særligt have fokus på at styrke fællesskabet i lokalsamfundene, altså den sociale bæredygtighed.

 

Hvad betyder 'bæredygtighed' i indsats om Bæredygtige Lokalsamfund?

Bæredygtighed er et bredt begreb, som for os betyder, at den udvikling vi laver i dag, ikke må være noget, som de fremtidige generationer skal rydde op efter eller betale for.

Bæredygtighedsbegrebet rummer tre områder: miljømæssig bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed samt social og kulturel bæredygtighed.

Når vi taler om udvikling, ønsker vi f.eks. at tænke på at:

 • beskytte naturen og begrænse unødigt ressourceforbrug (miljømæssig bæredygtighed),
 • prioritere cirkulær økonomi og genbrug, at hjælpe hinanden med de ressourcer vi hver især har, at handle lokalt og crowdfunde til mindre tiltag (økonomisk bæredygtighed)
 • skabe de bedst mulige fysiske og mentale levevilkår med stærke fællesskaber og høj grad af tryghed i vores lokalsamfund med respekt for traditioner og kulturer (social og kulturel bæredygtighed).

 

Styregruppen

Indsatsen har en overordnet styregruppe, som borgmesteren er formand for. Styregruppen er et koordinerende organ, som ser på tværs af alle lokalsamfund. Læs mere om styregruppen og dens medlemmer

 

Læs byrådets beskrivelse: