Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

"Bæredygtige lokalsamfund" handler om...

Grafisk tegning af et lokalsamfund

...at styrke lokalsamfundene i Middelfart Kommune - i fællesskab. Det gør vi ved at udarbejde lokale udviklingsplaner, hvor processen er ligeså vigtig som resultatet. Indsatsen blev vedtaget af byrådet i sommeren 2018 og startede op i foråret 2019. 

Se en kort film om hvad indsatsen går ud på (åbner i Vimeo).

Formålet med indsatsen er at...

 • skabe en aktiv udviklingsdagsorden for alle lokalsamfund
 • styrke lokale fællesskaber
 • udvikle alle lokalsamfund til endnu bedre steder at leve, bo og arbejde
 • udvikle eksperimenter, der er med til at levendegøre FN’s 17 verdensmål
 • styrke kommunale institutioners rolle som dynamo for lokal udvikling

Attraktive levesteder

Med udgangspunkt i de lokale styrker og potentialer finder lokalsamfund og byråd frem til fælles mål, projekter og initiativer, der styrker lokalsamfundene som attraktive levesteder med stærke fællesskaber - og med fokus på social, kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Det hele samles i en lokal udviklingsplan, som sætter retning for udviklingen af lokalsamfundet. 

Middelfart Kommune er inddelt i 12 lokalsamfund med hvert sit lokaludvalg. Alle 12 lokalsamfund har mulighed for at formulere udviklingsplaner som en del af indsatsen om "Bæredygtige lokalsamfund". Det er lokaludvalgene der indstiller lokalsamfundet. 

Samskabelse, nærdemokrati og social bæredygtighed

Centralt for indsatsen er samskabelse og nærdemokrati - borgere og byråd arbejder nemlig sammen om at få lavet udviklingsplaner. Indsatserne i planen skal særligt have fokus på at styrke fællesskabet i lokalsamfundene, altså den sociale bæredygtighed.

Udviklingsgruppen

I hvert lokalsamfund nedsættes en frivillig udviklingsgruppe. Gruppen består af:
 • 2-3 repræsentanter fra lokaludvalget (herfra udpeges en formand)
 • 5-7 borgere som fx er engagerede i lokale virksomheder, foreninger, institutioner... 
 • 1 fra den overordnede styregruppe
 • 2-3 byrådsmedlemmer, primært med rødder i det pågældende lokalsamfund
 • projektlederen for bæredygtige lokalsamfund
 • Efter behov: fagfolk fra kommunens forvaltninger og institutioner

  (ovenstående antal er et eksempel – antal kan variere fra lokalområde til lokalområde)

Billede af udvalgsgruppe

Udviklingsgruppen har to primære opgaver. Gruppen skal:

 1. planlægge og gennemføre inddragelse af det brede lokalsamfund gennem forskellige arrangementer, og gennem arrangementerne skal gruppen
 2. kortlægge eksisterende projekter i lokalsamfundet og undersøge hvilke temaer og nye indsatser der er opbakning til i lokalsamfundet, prioritere i indsatserne sammen med borgerne, igangsætte projekter og samle det hele i en udviklingsplan, der sætter retningen for lokalsamfundets udvikling.

Kan jeg være med?

Ja! Skriv til projektleder for indsatsen, Louise Secher, Louise.Secher@Middelfart.dk hvis du vil være med i udviklingsgruppen i dit lokalsamfund. Hvis du ikke kan se dig selv i en udviklingsgruppe, så fortvivl ikke. En af gruppens opgaver bliver jo netop at inddrage vidt og bredt i lokalsamfundet gennem forskellige typer af arrangementer. Og måske vil der også blive nedsat mindre arbejdsgrupper, afhængigt af hvad der viser sig af temaer og indsatser i dit lokalsamfund.

Styregruppen

Indsatsen har en overordnet styregruppe, som borgmesteren er formand for. Styregruppen er et koordinerende organ, som ser på tværs af alle lokalsamfund. Læs mere om styregruppen og dens medlemmer.

 

Her kan du læse byrådets beskrivelse af indsatsen (pdf)

Borgermøde