Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Bæredygtige lokalsamfund

Udviklingsgruppen for lokalsamfund x

”Bæredygtige lokalsamfund” er en indsats, der blev vedtaget af byrådet i sommeren 2018. Den handler om at sætte en retning for udviklingen af dit lokalsamfund. Se en kort film om hvad indsatsen går ud på (åbner i Vimeo).

Attraktive levesteder

Med udgangspunkt i de lokale styrker og potentialer finder lokalsamfund og byråd frem til fælles
mål, projekter og initiativer, der styrker lokalsamfundene som attraktive levesteder med
stærke fællesskaber - og med fokus på social, kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Lokalsamfundene er udpeget ud fra lokaludvalgenes geografiske område. Det betyder, at 12 lokaludvalg har fået tilbuddet om at deres lokalsamfund kan deltage i bæredygtig byudvikling.

Se oversigt over alle lokaludvalg og deres geografiske placering (nyt vindue)

Samskabelse og nærdemokrati

Centralt for indsatsen er samskabelse og nærdemokrati - borgere og byråd beslutter nemlig sammen hvilke indsatser, der skal prioriteres i lokalsamfundene. Indsatserne skal særligt have fokus på at styrke fællesskabet i lokalsamfundene.

Udviklingsgruppen

For hvert lokalområde nedsættes en frivillig udviklingsgruppe. Gruppen består af:
  • 2-3 repræsentanter fra lokaludvalget (herfra udpeges en formand)
  • 3-5 lokale repræsentanter fra virksomheder, foreninger, lokale institutioner
  • 1 fra den overordnede styregruppe
  • 2-3 byrådsmedlemmer, primært med rødder i det pågældende lokalsamfund
  • projektlederen for bæredygtig byudvikling
  • Efter behov: fagfolk fra kommunens forvaltninger og institutioner

(ovenstående antal er et eksempel – antal kan variere fra lokalområde til lokalområde)

Udviklingsgruppen har to primære opgaver: borgerinddragelse og formulering af en udviklingsplan. Gruppen skal

  1. planlægge og gennemføre inddragelse af det brede lokalsamfund gennem forskellige borgerarrangementer og møder, og gennem arrangementerne skal gruppen
  2. undersøge hvilke temaer og indsatser der er opbakning til i lokalsamfundet, prioritere i indsatserne sammen med borgerne, igangsætte projekter og samle det hele i en udviklingsplan, der sætter retningen for lokalsamfundets udvikling.

Hvis du ikke kan se dig selv i en udviklingsgruppe, så fortvivl ikke. En af gruppens opgaver bliver jo netop at inddrage vidt og bredt i lokalsamfundet gennem forskellige typer af arrangementer og møder - måske er der også et arrangement for dig. Og muligvis vil der også blive nedsat mindre arbejdsgrupper, afhængigt af hvad der viser sig af temaer og indsatser i dit lokalsamfund.

Styregruppen

Indsatsen har en overordnet styregruppe, som borgmesteren er formand for. Styregruppen er et koordinerende organ, som ser på tværs af alle lokalsamfund. Læs mere om styregruppen og dens medlemmer.

Deltagende lokaludvalg

Følgende lokaludvalg har pr. marts 2019 tilkendegivet at de ønsker at arbejde med bæredygtig byudvikling i deres lokalsamfund (i alfabetisk rækkefølge):
Baaring Banke, Brenderup, Ejby & Balslev, Fjelsted-Harndrup, Gamborg & Svenstrup, Gelsted, Kauslunde, Nørre Aaby, Røjlehalvøen, Strib.

 

Her kan du læse hele beskrivelsen af indsatsen (pdf)

Borgermøde