Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Godt i gang i Strib

"Bæredygtige Lokalsamfund" startede op i Strib i foråret 2019, hvor der blev nedsat en lokal udviklingsgruppe, som arbejder for at gøre Strib endnu mere attraktiv at leve, bo og arbejde i. Strib er indsatsens første lokalsamfund.

Udviklingsgruppens opgaver

Udviklingsgruppen har to primære opgaver:

1. gruppen skal sikre, at der udfærdiges en lokal udviklingsplan (LUP) for Strib, og

2. at det sker gennem bred involvering af lokalsamfundet i Strib.

Udviklingsgruppen skal inddrage lokalsamfundet gennem møder, aktiviteter og arrangementer der sikrer, at både høj og lav, ung og gammel kommer i tale. Formålet er, at finde ud af hvilke temaer og indsatser, Strib ønsker at arbejde med. Indsatserne kan være nye ideer, eller det kan være projekter, som allerede kører. Udviklingsgruppen hjælper med at prioritere i indsatserne og kortlægge ressourcer, og så skal der laves en plan for, hvor lang tid det vil tage at realisere indsatserne, hvilke der skal realiseres først, hvordan de skal realiseres, hvad der er af ressourcer mv.

Det hele skal samles i en lokal udviklingsplan, som lokalsamfund og byråd bakker op om.

Møde i udviklingsgruppen Strib maj 2019

Udviklingsgruppen i Strib består af:

  • 3 repræsentanter fra lokaludvalget i Strib
  • 5-7 lokale repræsentanter fra virksomheder, foreninger, lokale institutioner
  • Fra indsatsens overordnede styregruppe: Heiko Buch-Illing
  • Fra byrådet: Allan Buch, Steffen Daugaard, Morten Weiss-Petersen og Karin Riishede
  • Projektlederen for bæredygtig byudvikling
  • Efter behov: fagfolk fra kommunens forvaltninger og institutioner

Udviklingsgruppen for Strib opstartede i april 2019.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte projektlederen, hvis din forening, organisation, institution eller lign. er interesseret i at høre mere om indsatsen eller vil deltage i indsatsen på anden vis end gennem udviklingsgruppen.

Udviklingsgruppens procesplan

På tegningen kan du se en simpel tegning af den proces, som udviklingsgruppen for Strib skal igennem. Først sørger projektlederen for at klæde dem på til at arbejde med indsatsen "bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund". Det sker gennem tre forberedende møder. Derpå skal udviklingsgruppen i gang med at involvere lokalsamfundet, for at finde ud af, hvilke temaer og indsatser Strib ønsker at arbejde med. Eventuelt nedsættes arbejdsgrupper, som arbejder med de forskellige indsatser og konkrete projekter. Gennem input fra lokalsamfundet formulerer udviklingsgruppen en lokal udviklingsplan (LUP) for Strib. Og samtidig er det bare med at komme i gang med at realisere! Til slut er det selvfølgelig vigtigt at justere på udviklingsplanen og evaluere på indsatserne.

Processen for udviklingsgruppen Strib fra start til slut

Video om bæredygtig byudvikling

Jo flere der kender til indsatsen, jo bedre, for bæredygtig byudvikling er noget vi skaber sammen! Hvis du stadig er lidt i tvivl om, hvad bæredygtig byudvikling går ud på, så kan du finde en helt kort video om indsatsen på Vimeo.