Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Bæredygtige lokalsamfund på Røjlehalvøen

"Bæredygtige Lokalsamfund" på Røjlehalvøen blev bogstaveligtalt sparket i gang med et stort ”Kick-off- møde” d. 26. august 2020. Ca. 60 engagerede borgere fra hele Røjlehalvøen mødte op på Aulby Skole. På forskellige workshops bidrog de med viden om Røjlehalvøens særlige kendetegn og debatterede lokalsamfundets udfordringer og potentialer.

Røjlehalvøen nu og i fremtiden

Resultaterne fra kick-off-mødet blev overdraget, til den nedsatte udviklingsgruppe. Opgaven for den kommende udviklingsgruppe bliver, at gøre lokalområdet endnu mere attraktivt og sætte en aktiv udviklingsdagsorden gennem en opdatering af udviklingsplanen for Cathrines Have fra 2014 et samarbejde mellem byråd, borgere og kommunen.

Udviklingsgruppen for Røjlehalvøen består af:

 

2-3 repræsentanter fra lokaludvalget (herfra udpeges en formand)
Marc Melgaard (formand), Teddy Nielsen og Ivan Steffensen

5-7 lokale beboere eller repræsentanter fra fx virksomheder, foreninger, institutioner mv. i lokalområdet
Elise Klintholm, Nicolai Andersen, Finn Randrup, Martin Steen Jensen, Ole Gottrup, Gunner Glüsing og Johnnie Hvam

1 person fra indsatsens overordnede styregruppe
Regitze Tilma

2 til 3 deltagere fra byrådet
Anni B. Tyrrestrup og Peter Storm (og Regitze Tilma)

Udviklingsgruppen understøttes af projektlederen for Bæredygtige Lokalsamfund og efter behov deltager fagfolk fra kommunens forvaltninger og institutioner.

På baggrund af de ideer og forslag, der kom frem ved kick-off mødet i august har udviklingsgruppen indtil videre nedsat en række arbejdsgrupper,  der arbejder med forskellige temaer og projekter:

Arbejdsgruppe for Aulby Aktivitetshus
En initiativgruppe arbejder på at skabe et aktivitetshus ved Aulby Skole. Aktivitetshuset skal indeholde værksteder og aktiviteter af forskellig slags. Middelfart Kommune har overdraget den tidligere lærer- og kontor bolig ved Aulby Skole til formålet. Gruppen arbejder nu på at indsamle ideer til indhold af huset samt finansiering til husets indretning.

Kontakt: Ole Gottrup på telefon 40796575 eller mail på og@hojkilde.com

Arbejdsgruppe for Natur og Biodiversitet
Gruppen arbejder på tiltag, der kan forbedre naturen og fremme biodiversitet på Røjlehalvøen.

Kontakt: Ivan Steffensen på telefon  40 89 99 69 eller mail på ivan@uretec.dk

Arbejdsgruppe om Projekt Møllemade
Projektet går ud på at støtte op om at omdanne Møllemaden til et rekreativt vådområde med det formål at fjerne kvælstof fra overfladevand, før vandet ledes ud i kystområderne, øge biodiversiteten og adgang til naturen.

Kontakt: Finn Randrup på telefon 61331337

Arbejdsgruppe for Trafiksikkerhed
Gruppen arbejder med at øge trafiksikkerheden på Røjlehalvøen.

Kontakt: Elise Klintholm på telefon 61699761 eller på mail elisekrn@gmail.com

Arbejdsgruppe for Social kontakt og Unge

Sjove og hyggelige initiativer der kan forbygge ensomhed og fremme sammenholdet på Røjlehalvøen er initiativer, som denne arbejdsgruppe kigger ind i. Også initiativer der øger unges muligheder for socialt samvær er i fokus.

Kontakt: Martin Steen Jensen på telefon 21686140 eller på mail matin@samsted.dk

Udviklingsgruppen arbejder også med emner omkring "fjernvarme", "adgang og faciliteter i naturen".

Vil du vide mere eller være med?

Kunne du tænke dig at vide mere om udviklingsgruppens arbejde eller måske byde ind i forhold til emnerne ”fjernvarme” og ” adgang og faciliteter i naturen eller andre temaer og projekter? 
 
Kontakt: Formand for udviklingsgruppen Marc Melgaard på telefon 40899969 eller på mail march@melgaard.info

Vil du vide mere om selve indsatsen for Bæredygtige Lokalsamfund?

Kontakt: Projektleder Vibeke Skøtt på telefon 23746633 eller mail på vibeke.skott@middelfart.dk.

Er du derimod interesseret i at vide, hvad der sker i arbejdsgrupperne, så henvend dig til de kontaktpersoner, der står anført.