Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Hvad brænder Brenderup for?

I Brenderup har udviklingsgruppen samlet borgerforslag ind via en digital borgerportal. Der kom omkring 100 forslag ind til hvilke projekter og initiativer Brenderups kommende udviklingsplan skal indeholde.

Foreløbig er der nedsat to arbejdsgrupper:

En arbejdsgruppe, der arbejder for at etablere friluftsfaciliteter ved Varbjerg Strand,

og en arbejdsgruppe der sammen med Lokaludvalget ser på, hvordan et kulturhus kan realiseres. I huset skal der også være plads til unges aktiviteter.

Samtidig med at arbejdsgrupperne er i gang med at udvikle og realiserer de konkrete projekter er udviklingsgruppen gået i gang med at formulere en udviklingsplan.

Hvad er udviklingsgruppens opgave?

Udviklingsgruppen har to primære opgaver: inddragelse af lokalsamfundet i Brenderup og formulering af en udviklingsplan. Gruppen skal:

  1. planlægge og gennemføre inddragelse af det brede lokalsamfund gennem forskellige slags skøre, sjove, klassiske borgerarrangementer og møder, og gennem arrangementerne skal gruppen
  2. undersøge hvilke temaer og indsatser der er opbakning til i lokalsamfundet, prioritere i indsatserne sammen med borgerne, igangsætte projekter og samle det hele i en udviklingsplan med konkrete handlinger, der sætter retningen for lokalsamfundets udvikling.

Udviklingsgruppen i Brenderup taler om ambitionerne for deres LUP på 2. møde

Udviklingsgruppen er ansvarlig for at indkalde og afholde møder. Det er udviklingsgruppen primære opgave at gå ud og spørge resten af lokalsamfundet i Brenderup, hvordan de forestiller sig, at Brenderup skal udvikle sig for at blive et endnu bedre sted at leve og bo. Måske går nogle temaer igen. Så kan det være en god idé at lave arbejdsgrupper, der udvikler indsatser for hvert tema.

Når lokalsamfundet har givet input til udviklingsgruppen gennem forskellige borgerarrangementer (pt. afløst af digitale løsninger), skriver udviklingsgruppen en udviklingsplan for Brenderup. Planen skal beskrive hvilke temaer, indsatser og projekter Brenderup vil arbejde med - og hvordan.

Sideløbende er det bare med at komme i gang med at realisere dem. Og når indsatserne er godt i gang, skal planen evalueres og justeres.

Udviklingsgruppen i Brenderup, første møde august 2019

Hvem er med i en udviklingsgruppe?

Byrådet har besluttet, at udviklingsgruppen skal bestå af repræsentanter fra lokaludvalg, virksomheder, foreninger, lokale institutioner, byrådet, den overordnede styregruppe for indsatsen og efter behov fagfolk fra kommunens forvaltninger og institutioner.

I Brenderup består udviklingsgruppen af:

Niels M. Frederiksen (Brenderup Lokaludvalg, Niels er samtidig formand for udviklingsgruppen)
Tomas Elsby (Leder af Munkegaarden)
Karen Eldrige (Bestyrelsesformand for Brenderup Højskole)
Søren Hohwü Jakobsen (Brenderup Gymnastikforening)
Kristian Lassen (Brenderup Lokaludvalg)
Anders Christensen (Fra indsatsens overordnede styregruppe)
Jacob Nielsen (Byrådet)
Mikkel Dragmose-Hansen (Byrådet)
Vibeke Skøtt (Middelfart Kommune)

Kan jeg være med?

Hvis du har lyst til at være med i udviklingsarbejdet eller bare vil høre mere, kan du skrive til indsatsens projektleder Vibeke Skøtt på vibeke.skott@middelfart.dk